Laisvalaikio užimtumas

Laisvalaikio užimtumas

Šeimos klubai

Šeimos klubų tikslas aktyvinti ir skatinti burtis šeimas, taip aktyvinant bendruomenę. Šeimos klubo nariai tai tėvai, seneliai, globėjai ir, be abejo, vaikai. 2 kartus per mėnesį užimtumo specialistai organizuos susitikimus įvairiomis socialinėmis, kultūrinėmis, sveikatos ir kt. temomis.

Dienos stovyklos

Planuojama 10 stovyklų šeimų klubams tokiomis temomis:

- sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas;

- fizinio aktyvumo skatinimas;

- kaimo gyvenimo pažinimas;

- kūrybiškumo ugdymas, meninis lavinimas;

Stovyklos su nakvyne

Stovyklos tikslas - turiningas tėvų ir vaikų buvimas kartu. Stovyklos vyks sodybose, stovyklavietėse, esant šilamt orui numatomos stovyklos su palapinėmis. Šeimos pramogaus, dalyvaus užsiėmimuose organizuojamuose įvairių sričių specialistų, lektorių, patys gaminsis maistą. Vienos stovyklos trukmė - 7 dienos.