Projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“

Projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“

Projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ skaičiuoja antruosius veiklos metus

Nuo 2017 m. liepos 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais pradėjo vykdyti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“.Pirmą kartą dėmesys buvo skiriamas kiekvienai šeimai neišskiriant jokių grupių.Šeimos rinkosi iš daugiau nei 20 skirtingų nemokamų paslaugų.

Nuo projekto pradžiosprojekto paslaugomis pasinaudojo 1501 asmuo. Didelį dalyvių skaičių lėmė tai, jog paslaugos nemokamos, lengvai prieinamos, jas teikia didelis būrys specialistų. Viena populiariausių paslaugų – individualios psichologinės konsultacijos, jomis pasinaudojo 323 asmenys. Pasak vienos projekte dirbančios psichologės, klaipėdiečiai drąsiai kreipiasi pagalbos, ieško būdų, kaip lengviau ir pozityviau įveikti įvairius iššūkius. Savo istorijų dalyviai viešinti nenori, tačiau psichologė pastebi, jog darbas grupinėse pcichologinėse konsultacijose padeda atsitiesti po sunkių dvasinių išgyvenimų, dalyviai iš naujo atranda save, savo kasdienybėje pamato naujų spalvų.

Projekto vykdytojai džiaugiasi, jog šeimos gausiai buriasi į jiems skirtas dienines bei stovyklas su nakvyne. Atsiranda supratimas, koks svarbus šeimai kokybiškas laisvalaikis visiems kartu, vaikams patinka matyti į veiklas įsitraukusius tėvus. Šiose stovyklose sudalyvavo 309 asmenys, viso suorganizuota 16 skirtingų stovyklų šeimoms, į kurias klaipėdiečiai kviečiami ištisus metus, ne tik šiltuoju metų sezonu.

Projekte dirba teisininkai, mediatoriai, vaikų užimtumo specialistai, šeimų konsultantai, socialiniai darbuotojai bei pedagogai, kvalifikuoti lektoriai, kurie veda mokymus vaikams, paaugliams, tėvams ne tik apie ugdymą, vaikų psichologiją, tačiau ir apie finansinį raštingumą, artimo ryšio kūrimą, naujagymio laukimą irk t.

Projekte nemokamas paslaugas Klaipėdos miesto šeimoms iki 2020 metų teiks Labdaros ir paramos fondas „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“, Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“ VšĮ „Socialinių paslaugų informacijos centras“. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras teiks visapusišką informaciją įvairiomis informavimo priemonėmis apie projekto veiklas ir jas vykdančias įstaigas.