Apie projektą

banner

Apie projektą

 

Projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ skaičiuoja trečiuosius veiklos metus

Nuo 2017 m. liepos 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais pradėjo vykdyti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“.

Pirmą kartą dėmesys skiriamas kiekvienai šeimai neišskiriant jokių grupių. Šeimos turi galimybę rinktis  iš daugiau nei 10 skirtingų nemokamų paslaugų.

Nuo projekto pradžios paslaugomis pasinaudojo netoli 4000 tūkstančių Klaipėdos miesto gyventojų. Didelį dalyvių skaičių lėmė tai, jog paslaugos nemokamos, lengvai prieinamos, jas teikia didelis būrys specialistų. Viena populiariausių paslaugų – individualios psichologinės konsultacijos, jomis pasinaudojo virš 1000 tūkstančio klaipėdiečių.

Pasak vienos projekte dirbančios psichologės, klaipėdiečiai drąsiai kreipiasi pagalbos, ieško būdų, kaip lengviau ir pozityviau įveikti įvairius iššūkius. Savo istorijų dalyviai viešinti nenori, tačiau psichologė pastebi, jog darbas grupinėse pcichologinėse konsultacijose padeda atsitiesti po sunkių dvasinių išgyvenimų, dalyviai iš naujo atranda save, savo kasdienybėje pamato naujų spalvų.

Projekte dirba teisininkas, mediatorius, psichologai, vaikų užimtumo specialistai,  socialiniai darbuotojai, kvalifikuoti lektoriai, kurie veda mokymus vaikams, paaugliams, tėvams ne tik apie ugdymą, vaikų psichologiją, tačiau ir apie finansinį raštingumą, artimo ryšio kūrimą, naujagymio laukimą irk t.

Projekte nemokamas paslaugas Klaipėdos miesto šeimoms teikia labdaros ir paramos fondas „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“, labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“, VšĮ „Socialinių paslaugų informacijos centras“.

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras teiks visapusišką informaciją įvairiomis informavimo priemonėmis apie projekto veiklas ir jas vykdančias įstaigas.