Apie projekto "Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste" pabaigą

banner

Apie projekto "Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste" pabaigą

 

Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ pabaiga

Nuo 2017 m. liepos 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos kartu su projekto partneriais  vykdytas iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ pasibaigė 2023 m. vasario 28 d.

Pirmą kartą dėmesys buvos skirtas skiriamas kiekvienai šeimai neišskiriant jokių grupių. Šeimos turėjo galimybę rinktis  iš daugiau nei 10 skirtingų nemokamų paslaugų.

Projekte dirbo teisininkas, mediatorius, psichologai, vaikų užimtumo specialistai,  socialiniai darbuotojai, kvalifikuoti lektoriai, kurie vedė mokymus vaikams, paaugliams, tėvams ne tik apie ugdymą, vaikų psichologiją, tačiau ir apie finansinį raštingumą, artimo ryšio kūrimą, naujagymio laukimą irk t.

Projekte nemokamas paslaugas Klaipėdos miesto šeimoms teikė labdaros ir paramos fondas „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“, labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“, VšĮ „Socialinių paslaugų informacijos centras“.

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras teikė visapusišką informaciją įvairiomis informavimo priemonėmis apie projekto veiklas ir jas vykdančias įstaigas.